خانه / معرفی / کتاب

کتاب

معرفی کتاب هستی و نیستی

📚 #کتاب #هستی_و_نیستی ✍ نویسنده #ژان_پل_سارتر ■ مترجم #عنایت_الله_شکیب ● کتاب هستی و نیستی رساله‌ای درباره ٔهستی‌شناسی پدیدارشناسانه از نظر بسیاری از فیلسوفان و ناقدان مهم‌ترین کار فلسفی سارتر است.برخی آن را یکی از برجسته‌ترین آثار فلسفی سدهٔ بیستم دانسته‌اند.آندره گرز به درستی گفته که کتاب سارتر هدفی تازه در پیش رو داشت که حتی پدیدارشناسی آلمانی نیز به آن …

توضیحات بیشتر »